Cirkevný zbor

Pamiatka zosnulých 2020

Pamiatka zosnulých 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Október- mesiac úcty k starším 2020

Október- mesiac úcty k starším 2020

Zborový deň nášho cirkevného zboru - 13. 10. 2019

Zborový deň nášho cirkevného zboru - 13. 10. 2019

Jubileum obce a dôvod vďačnosti v cirkevnom zbore - 24. 8. 2019

Jubileum obce a dôvod vďačnosti v cirkevnom zbore - 24. 8. 2019

Jubileum obce a dôvod vďačnosti v cirkevnom zbore - 580. výročie obce Stredné Plachtince s ďakovnými službami Božími

Vzácny deň so vzácnymi ľuďmi - 28. 7. 2019

Vzácny deň so vzácnymi ľuďmi - 28. 7. 2019

Stretnutie rodákov s prof. JUDr. Jánom Svákom, DrSc.

Strana 1 z 1