Október- mesiac úcty k starším 2020

Október- mesiac úcty k starším 2020

Drahí priatelia!

Satan si zvolal celosvetové zhromaždenie démonov.

Vo svojom úvodnom prejave povedal:

"Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný vzťah so svojim Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech to niektorí robia.

ALE PRIPRAVME VŠETKÝCH ĽUDÍ O ČAS! Postarajte sa o to, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi. Práve toto od vás CHCEM! " povedal diabol.  "Zabráňme im v tom, aby boli menej v kontakte so svojím Spasiteľom a neudržiavali tak po celý deň toto životodarné spojenie!"

"Ako to máme spraviť?" zvolali jeho démoni.

"Snažte sa, aby boli ľudia mysľou stále zaneprázdnení nepodstatnými vecami" odpovedal diabol.  "Pokúšajte ich, aby stále viac míňali peniaze a potom si na to požičiavali.  Presvedčte ženy, aby chodili do práce a trávili tam veľa času a muži, aby pracovali šesť až sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne. Aby si potom za to dovolili žiť prázdny život. Zabráňte im tráviť veľa času so svojimi deťmi.  Nech nemajú čas ani prísť pozrieť svojich rodičov a starých rodičov.

Keď sa potom ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch úniku od pracovného stresu!"
"Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý hlas Ježiša. Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali hudbu z rádia. Aby mali doma stále zapnuté televízory a počítače. A dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii neustále hlasno vyhrávala hudba. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom."

"Dbajte na to, aby mali ľudia už pri raňajkách množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami. Pri šoférovaní ich vyrušujte bilboardmi. Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, ponukami zliav a falošnými nádejami."

"V novinách, časopisoch a v televízii im stále ukazujte štíhle modelky, aby muži začali veriť tomu, že najdôležitejšia na ženách je ich vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami."

"Snažte sa, aby boli manželky po celom dni príliš unavené, než aby mohli  milovať svojich manželov. Pridajte im k tomu aj bolesti hlavy! Keď neprejavia svojim manželom potrebnú lásku, oni si ju začnú hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije."

"Zmeňte deťom Ježiška za Santa Clausa, aby ste tým odviedli pozornosť od skutočného zmyslu Vianoc. Dajte im veľkonočného zajačika, aby im nik nehovoril o Ježišovom zmŕtvychvstaní a o Jeho moci nad hriechom a smrťou."

"Veďte ich k tomu, aby žili nezriadené životy. Snažte sa, aby sa z rekreácií vracali vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľať o Božom stvorení.

Posielajte ich do kín, zábavných parkov na hry a koncerty. "

"Hlavne ich stále zamestnávajte hlukom!"

"Keď sa potom zídu v duchovnom spoločenstve zariaďte, aby viedli plané reči a ohovárali jeden druhého. Domov potom prídu so zlým svedomím. Naplňte ich život množstvom drobných a nepodstatných vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša. Tak budú skoro na všetko sami a kvôli týmto nepodstatným veciam obetujú svoje zdravie a neskôr aj rodinu."

"TOTO URČITE ZABERIE!"
Toto je môj plán!
Démoni sa horlivo pustili do diela a snažili sa, aby boli ľudia stále viac a viac zamestnaní a uponáhľaní a stále behali sem a tam. Aby mali málo času na svojho Boha a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým poslúžiť a povedať im o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život.

Uspel diabol v tomto pláne? Posúďte to, bratia a sestry,  sami...

Izolácia, nedostatok času na našich blízkych- manželov, deti, rodičov či starkých- to všetko sú znaky diabolského úspechu. Postaviť sa mu môžeme jedine vierou v Krista, láskou k druhým ľuďom a nádejou na Božie víťazstvo. Ku tomu však nemôžeme prepočuť v hluku tohto sveta Boží hlas. Neprepočujme Ho a vždy keď nás zvony zvolávajú do chrámu- s láskou Božie pozvanie prijmime.