Novohradský seniorát ECAV v rámci súčasných mimoriadnych opatrení pripravil pre veriacich projekt Spoločných ONLINE Služieb Božích:


Ďalšie nahrávky Novohradských Služieb Božích: