Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa CZ ECAV Stredné Plachtince riadi súčasnými nariadeniami Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Náboženská výchova v školských zariadeniach sa momentálne neuskutočňuje. Veríme však, že sa čoskoro stretneme.