Kostol v Horných Plachtinciach

Horné Plachtince ako majetok Dačovcov sa po reformácii stávajú dcérocirkvou- fíliou. Nakoľko vlastného chrámu nemali v letných mesiacoch a v priaznivom počasí navštevovali služby Božie v Stredných Plachtinciach. V čase nepriaznivého počasia sa konajú služby Božie vo väčších domoch alebo v stodolách. O kostole sa hovorí na konvente v roku 1856. Uzniesli sa vystavať Modlitebný dom.

Výstavba kostola pokračovala pomerne rýchlo a do tejto výstavby bola zapojená celá obec. Dňa 9. 10. 1859- teda pred 160 rokmi sa konala posviacka tohto kostola. Celá stavba stála niečo vyše 800 zlatých rakúskeho čísla a bola vyplatená z cirkevnej kasy. Klasicistický kostol je 17 metrov dlhý, 7 m široký a 6 m vysoký. Lavíc v ňom bolo 22. Je jednoloďový s polkruhovým uzáverom svätyne, krytý rovným stropom, bez veže.

Luster, ktorý visí v kostole- je darom učiteľa Vincenta Čiampora. Organ nemá, nahradzuje ho harmónium, neskôr syntetizátor.

V roku 1928 bol tento chrám generálne opravený. V roku 1962 sa 7. októbra koná posviacka generálne opraveného kostolíka na jeho 103. výročie postavenia.

V roku 2002 sa konala jeho ďalšia generálna oprava aj s výmenou strechy, na  čo prispelo Ministerstvo kultúry SR sumou 150 000 Sk. Ministrom kultúry bol Milan Kňažko - rodák z Horných Plachtiniec.  Veriaci si za necelé 3 mesiace vyzbierali ďalších 80 000 Sk, z čoho sme opravili tento kostolík zvnútra.

Od roku 2002 sa pristavuje ku kostolu Dom smútku v réžii obce Horné Plachtince. Tento ešte stále v roku 2020 nie je prevádzkovaný.

Obnovený kostol posvätil senior Novohradského seniorátu Ján Ďurov a slávnostným kazateľom bol biskup Západného dištriktu ECAV Ivan Osuský zo Zvolena. Posviacky sa zúčastnil aj Milan Kňažko, rodák z H. Plachtiniec a v tej dobe už bývalý minister kultúry SR.

V roku 2013 aj vďaka príspevku veriacich evanjelikov z Nemecka vo výške 9 tisíc eur sme vymenili okná, dvere a opravili tento kostolík aj zvonku. Urobil sa takisto aj chodník ku kostolu.

Zvonička v Horných Plachtinciach

Drevená ľudová cirkevná stavba a je o 125 rokov staršia ako kostol. Tomu nasvedčuje zvon s dátumom 9. 9. 1737. V tomto čase sa o zvonenie v Horných Plachtinciach stará rodina Ondrejková.