Náš spevokol počíta svoje začiatky niekde v roku 2005. Boli to počiatočné stretnutia v miestnom kultúrnom dome pri spoločnom speve duchovných mládežníckych piesní. Od roku 2006 sme sa začali aktívne zúčastňovať stretnutia spevokolov Novohradského seniorátu- „Adventná radosť“. Vystupovali sme často v našich oboch chrámoch a pomáhali sme aj pri speve novších piesní z nášho evanjelického spevníka na službách Božích.

Snáď prvým veľkým podujatím, na ktorom sme sa zúčastnili bolo „Stretnutie kresťanov 6 národov“ v Bratislave v júni 2008. V rámci neho sme spievali v chráme Božom v Senci na slávnostných službách Božích.

A odvtedy naše vystúpenia naberali na obrátkach. Spievali sme v mnohých chrámoch nášho Novohradského seniorátu /Lučenec, Poltár, České Brezovo, Tomášovce, Dobroč, Málinec/ i vo všetkých okolitých cirkevných zboroch.

Tri krát sa uskutočnila Adventná radosť v našom cirkevnom zbore- v kultúrnom dome. Potom prišli pamätné vystúpenia v roku 2012 v Lučenci v rámci Evanjelických cirkevných dní a v roku 2014 v Spišskej Novej Vsi a vo Wroclawi /Poľsko/.

V októbri 2016 sme usporiadali koncertné vystúpenie v našom kultúrnom dome za účasti viac ako 150 hostí. No a v roku 2018 to boli mnohé vystúpenia po cirkevných zboroch nielen nášho seniorátu.

Počas tých 15 rokov v našom spevokole spievali:

Ľubo Mackov, Andrejka Ballová/Turčániová/, Lenka Tomková /Škreňová/, Mirka Lipovská, Andrejka Parkániová /Uhrinová/, Mária Berecová, Jaroslav Parkáni, Ivetka Parkániová, Pavel Červoč, Mária Červočová, Martinka Črevočová, Jaroslav Ďuriš, Slávka Ďurišová, Pavel Gál, Mária Gálová, Janka Hodásiová /Škreňová/, Gabriel Hodási, Janka Kováčová, Milan Pástor, Silvia Pástorová, Radoslava Ďurišová, Grétka Ďurišová, Martin Pavlov, Zuzana Pavlovová ml., Katarína Pavlovová, Emka Pavlovová, Dominika Gálová, Michal Parkáni, Jaroslav Pavlov, Zuzana Pavlovová, Anetka Tomaškinová, Alenka Bajová a ďalší

Do budúcnosti by sme chceli osloviť všetkých, ktorí majú radi pieseň- zvlášť tú duchovnú, aby sa k nám pridali. A tiež by sme radi pomáhali pri spievaní piesní v chráme, nakoľko u nás evanjelikov spev tvorí podstatnú časť služieb Božích.

A aj v našej Hymne spevokolu SION často spievame: „ Daj by sme sa vždy spolu stretávali... do tvojho chrámu vždy cestu mali.“

No a ak nám dá Pán Boh zdravia a síl, radi by sme raz nahrali aj to vytúžené CD-čko. Mnoho sa dá dokázať, keď ľudia majú o to snahu. A vytrvalo na tom pracujú a snažia sa z celého srdca. Mnoho sa aj v chráme spolu modlíme a veríme, že s Božou pomocou a z Jeho milosti všetko aj v budúcnosti zvládneme.

Galéria k článku