„História nás učí, že múdrosť starších, tradície, dedičstvo si treba pestovať, lebo máme vedieť, odkiaľ sme.“

Július Papp vo „Vlastivednom  zborníku obce Stredné Plachtince“ píše: „Písomné pramene z obdobia pred 19. storočím sa nezachovali, pre požiar cirkevného archívu...“ Niektoré sa predsa len zachovali- a to zápisnice zo zborových konventov a presbyterstiev. A z nich vyberáme pre dnešný deň nasledovné:

Reformáciou v Nemecku v roku 1517 sa začalo šírenie nového náboženstva- luteránskeho aj do susedných krajín. Z Kremnice a Banskej Štiavnice sa dostalo toto učenie i do Stredných a Horných Plachtiniec. Tu sa k nemu hlásili tunajší zemepáni Dačovci. Na základe vtedajšieho „cuius regio, illius religio“ ( „čie je panstvo, toho i náboženstvo“ ),  poddaní nasledovali vo viere svojho pána- a tak sa stávajú „Evanjelici podľa augsburského vyznania“.

Za zakladateľa cirkevného zboru „Ecclesia Divi S. Milaelis Palojtensis“ (Cirkevný zbor svätého Michala Plachtince) sa považuje Alexander Dačo.

Rok založenia cirkevného zboru sa uvádza rôzne, ale pred 10 rokmi sme podľa dostupných materiálov slávili v roku 2010- 400. výročie CZ. A tak v tomto roku budeme sláviť 410. výročie nášho cirkevného zboru.

Do roku 1953 bol náš zbor začlenený do Veľkohontského seniorátu. Od roku 1953 je súčasťou Novohradského seniorátu. V rokoch 2006- 2012 bol náš zbor sídlom Novohradského seniorátu. A jeho predsedníctvo tvorili Mgr. Jaroslav Ďuriš a  MUDr. Ján Pavlov 6 rokov.

Matkocirkev i farský úrad je v Stredných Plachtinciach, kostol máme aj vo filiálke v Horných Plachtinciach. Od roku 1902 k nám patrí aj diaspora Dolné Plachtince s evanjelickou zvonicou, ktorá je pred tamojšou poštou.

Pri poslednom sčítaní ľudu sa k našej cirkvi prihlásilo v S. Plachtinciach 373, v H. Plachtinciach 123 a v D. Plachtinciach 46 evanjelikov a. v. Spolu teda 542 veriacich. Náš matrikový údaj je o čosi vyšší- vedieme 587 veriacich- tu sú ale aj rodiny z V. Krtíša, Bratislavy. B. Bystrice, ktoré tu majú svojich rodičov, či aj rím. –kat. veriaci, ktorí si u nás platia cirkevný príspevok.