Múzeum Samuela Godru, situované na starej fare, ponúka prierez dejinami Plachtinskej doliny od najstarších čias až po súčastnosť.  V prvej miestnosti môžu návštevnicí vidieť vzorky geologického zloženia našej oblasti, ako aj  črepiny Kyjatickej kultúry (doba bronzová) z hradiska, ktoré sa stalo na  Pohanskom Vrchu. Nachádzajú sa tu  aj iné praveké, či stredoveké archelogické nálezy z našej oblasti.

Názov slúžovskej obce Plachtince je odvodený od slova plachta a v minulosti bola obec zameraná na výrobu tkanín. Preto je jedna miestnosť venovaná práve  tkáčstvu.  Sú tu zozbierané všetky stroje a zariadenia, ktoré slúžili pri spracovaní ľanu a konope od začiatku výroby až po hotový výrobok.

Plachtince sú známe svojou bohatou ľudovou kultúrou. Či sa jedná o nádherné, bohato zdobené kroje, výšivky, ale aj piesne... Preto je jedna miestnosť venovaná práve hmotnej kultúre nášho ľudového dedičstva. V Plachtinskej chyži môže návštevník vidieť viacero častí krojov, ale aj figuríny oblečené do jednotlivých druhov kroja. Obytnú časť tvoril aj stôl s lavicou a posteľ. Nachádza sa tu ale aj mnoho iného.

Návštevníci múzea sa tuež zoznámia s osobou Samuela Godru, po ktorom je múzeum pomenované, pôsobil na Plachtinskej fare v 19. storočí. Ale aj stručným prehľadom dejín Plachtinskej doliny, obce a cirkevného zboru.

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Galéria k článku