Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Stredných Plachtinciach a 1. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Horných Plachtinciach.