Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Stredných Plachtinciach a 1. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Horných Plachtinciach.

Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa CZ ECAV Stredné Plachtince riadi súčasnými nariadeniami Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Služby Božie sa momentálne neuskutočňujú. Veríme však, že sa čoskoro stretneme v našich chrámoch.