Konfirmácia sa vyučuje každú druhú nedeľu po službách Božích. Momentálne na výučbu konfirmácie chodí 10 konfirmandov.

Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa CZ ECAV Stredné Plachtince riadi súčasnými nariadeniami Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Výučba konfirmandov sa momentálne neuskutočňuje. Veríme však, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej spoločnej výučbe.