Konfirmácia sa vyučuje každú druhú nedeľu po službách Božích. Momentálne na výučbu konfirmácie chodia 4 konfirmandi.