Zborový deň nášho cirkevného zboru - 13. 10. 2019

Zborový deň nášho cirkevného zboru - 13. 10. 2019

Zborový deň nášho cirkevného zboru bol tohto roku spojený s Poďakovaním za úrody zeme. Nechýbali na ňom traktory, ovečky, kozičky, koníky a najmä - ľudia. Ľudia, ktorí sa spoločne chceli Pánu Bohu poďakovať za všetko, čím nás aj tohto roku požehnal a obdaroval. Viac ako 150 ich prijalo naše pozvanie do farskej záhrady.

Bolo to vôbec prvý raz, čo sme ho v našom cirkevnom zbore usporiadali. A prvýkrát sme mali služby Božie „pod holým nebom“. V túto nedeľu nám svitol skutočne nádherný jesenný deň. Už od 6. hodiny ráno naši priatelia z Poľovníckeho združenia Obeckov, pod vedením Mirka Miháľa, začali stavať 2 kotlíky gulášu. A od 10:00h. predpoludním to všetko vypuklo...

Prichádzali najprv muži s traktormi- mali sme prvú výstavu traktorov v našej obci- nakoniec ich ku kostolu prišlo spolu 18. A potom prichádzali celé rodiny- mamičky a oteckovia, starkí a starké spolu s deťmi a vnúčatami, k našej radosti nechýbali ani detské kočíky.

Všetko to na službách Božích vonku vo farskej záhrade začali naši najmenší- deti z detskej besiedky spolu s detičkami z miestnej materskej školy. Zaspievali 3 krásne piesne a modlili sa k Bohu za dar života, krásy a lásky, za celé stvorenstvo.

Potom nasledovali ďakovné služby Božie. Vrámci nich sa predsedníctvo cirkevného zboru poďakovalo našim mládežníkom- futbalistom, ktorí nás počas 5 rokov reprezentovali na futbalových turnajoch v senioráte, dištrikte i na celocirkevnej úrovni. Víťazný pohár z rúk brata dozorcu Jarka Pavlovho prevzal dlhoročný kapitán mužstva Nico Páriš.

Po chutnom guláši nasledoval poobedňajší program: vystúpenie ľudovej hudobnej skupiny The Schramot /hrajú v nej 4 presbyteri/ a takisto aj nášho zborového spevokolu SION. Detičky sa mohli povoziť na koníkovi a takisto vyskúšať si ktorýkoľvek z vystavených traktorov.

Celé popoludnie sa ľudia mohli rozprávať a zdieľať spolu tento nádherný, slniečkom naplnený, októbrový deň. Ten bol zároveň vďakou všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom aj tento rok zapájali do práce v našom cirkevnom zbore.

Podujatie podporili: Agrodružstvo Príbelce, Obec Stredné Plachtince, Poľovnícke združenie Obeckov, ako aj brat presbyter Ľubo Mackov. Ozvučenie a fotky z tohto podujatia nám sponzorsky urobil  Bc. Janko Ondrejkov z Horných Plachtiniec.

A tak sme na sklonku dňa mohli opäť povedať: „Pánu Bohu buď vďaka a chvála za všetky jeho dobrodenia, ktorými nás každý deň požehnáva. Aj za všetkých ľudí dobrej vôle a vďačného srdca.“

Galéria k článku

CZ ECAV Stredné Plachtince