Jubileum obce a dôvod vďačnosti v cirkevnom zbore - 24. 8. 2019

Jubileum obce a dôvod vďačnosti v cirkevnom zbore - 24. 8. 2019

Jubileum obce a dôvod vďačnosti v cirkevnom zbore - 580. výročie obce Stredné Plachtince s ďakovnými službami Božími

„Mám rád svoju Evanjelickú cirkev a som hrdý, že som evanjelik podľa a. v.“ - tieto vzácne slová som často krát počul z kazateľne z úst môjho duchovného pastiera Mgr. Jána Oslíka, vtedajšieho zborového farára v cirkevnom zbore Príbelce. Pred mojím príchodom do Stredných Plachtiniec /1996/ bol on administrátorom tohto cirkevného zboru. Nikdy sa za svoju cirkev nehanbil. Vždy ju s láskou a veľmi zodpovedne reprezentoval. Na každom jednom stretnutí, na každom jednom podujatí.

A práve tieto jeho slová mi prišli na pamäť ráno 24. 8. 2019, kedy obec Stredné Plachtince slávila jubileum- 580 rokov od prvej písomnej zmienky.

Oslavy začínali slávnostnými službami Božími za účasti seniorátneho predsedníctva Novohradského seniorátu- Mgr. Jána Rumana- seniora NOS a MVDr. Paľka Baja- dozorcu NOS.

Brat senior Mgr. Janko Ruman bol aj slávnostným kazateľom a veľmi aktuálne oslovil svojou kázňou účastníkov služieb Božích. Po nej zaspieval spevácky zbor CZ ECAV S. Plachtince SION a prihovoril sa v mene Novohradského seniorátu jeho dozorca MVDr. Paľko Bajo z Príbeliec.

Po jeho slovách zaspievala nádhernú pieseň jeho manželka Alenka Bajová za doprovodu nášho kantora Martina Pavlovho.

A potom prišlo k odovzdaniu 44 ďakovných listov funkcionárom cirkevného zboru, ktorí tu posledných 30 rokov slúžili a pôsobili. Všetkým žijúcim dozorcom, kurátorom, pokladníkom, kostolníkom, presbyterom, zvonárom i vinohradníkom...

Náš cirkevný zbor okrem 2 kostolov má 2 fary (stará je prerobená na Múzeum Samuela Godru), zborovú sieň, 2 zvoničky, 2 veľké hospodárske budovy, cirkevnú pivnicu i cirkevný vinohrad. A o toto všetko sa naši funkcionári bez nároku na akúkoľvek odmenu s láskou starajú.

Veľmi pekne nám pomáha i Obecný úrad Stredné Plachtince na čele s pánom starostom Štefanom Benkom- bývalým funkcionárom a dnešným presbyterom cirkevného zboru. Tento rok nám pomáhali s kompletnou opravou Múzea SG, ktoré zároveň reprezentuje i obec Stredné Plachtince.

Honza Nedvěd v piesni „Živá voda“ spieva tieto slová: „je toľko dobrých ľudí na svete,  ale kto ukáže že tu sú... Je toľko krásnych myšlienok, že by sme z nich mohli žiť... Je toľko krásy na svete, že sa až do očí hrnú slzy... No Byzantská náušnica tá svieti ľuďom ako vodný vír.“

My sa v našom cirkevnom zbore i v celom Novohradskom senioráte snažíme na toto pozitívne v živote poukazovať. Ľudí v neľahkom živote povzbudzovať a najmä snažíme sa žiť tieto vzácne slová pána farára Janka Oslíka: „milujem svoju evanjelickú a. v. cirkev a vždy budem hrdý na to, že som jej členom...“

A takýchto vzácnych, dobrých, svedomitých ľudí my evanjelici máme nielen v Plachtinciach, Príbelciach či v Novohrade, ale v celej našej cirkvi. A tak najmä svojím životom ľuďom ukazujme, že tu ešte stále sme a že vieme byť  naozaj užitoční: „soľ zeme a svetlo sveta“. To Božie svetlo nech nám všetkým jasne svieti aj do budúcnosti. Bohu buď vďaka za všetko, čo denne pre nás robí.                                                                        


Galéria k článku

CZ ECAV Stredné Plachtince